Motto 2021

 

“Weej zien d’r klaor veur!”

 

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

De Wortelepin op Facebook

Zaoterdaag 23 jannewari ierste oetzending op Umroop Venlo

Wortelepin’s tillevisie documentaire: Einmaol prins te zien in Bliërick aan de Maas…!

“Wils dich de nieje Prins van de Wortelepin waere?” Dees vraog zal dich maar door Vors Carotius waere gesteld. ’t Antwoord is veur ‘ne Bliërickse Vastelaovesgek net zoeë vanzelfspraekend as det ’t morgevruug weer leech wuurt. Allein zal d’r ‘ne slaopeloze nach aan veuraaf zien gegaon en nog vuuel van die nachte zulle volge, ier ’t moment dao is, desse zelf meugs zegge: “Ik bin de nieje Prins…!”

Ónder ’t motto ‘Weej zien d’r klaor veur’ keek Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ begin veurig jaor, vol goje mood oet nao ’t Vastelaovesseizoen 2021. Maar um ‘ne begriepelike reje zal ’t gen groeët fees waere. Toch wuurt ‘t, net zoeëwie Paose, Vastelaovend en zal de Vastelaovend neet gehiel stil aan ós veurbeej gaon. Wie bekint, bewaart Vors Carotius, half Bliërick in ’t óngewisse laotend, zien vraog der vraoge noow wies örges in september/oktober en bluus hae haopelik rónd de elfde van de elfde hoeëg van de tore det de nieje weer is gebaore.

Prins waere beej de Wortelepin. ’t Is neet veur idderein weggelag. Alleriers zalse door Vors Carotius oetverkore dene te waere en al meug ’t veur menigeen altied Vastelaovend zien, weej viere ós ‘passiespel’ toch maar eine kier per jaor met ‘ne Prins en twieë Adjudante. ’t Lieuwendeil van de Bliërickse Vastelaovesgekke zal de vraog der vraoge noeëts gesteld kriege, maar zeg ouk noeëts noeëts!

In de rieke historie van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ kinne weej wies noow 72 oetzónderinge op deze ‘noeëtsregel’. Dees Vastelaovesgekke hadde ’t veurrech um getoeëjd met Prinsemuts met vere, mantel en scepter de Vastelaovend in Bliërick veur te meuge gaon. Prins bisse in principe maar veur ein jaor, maar nao einmaol aafgetraoje te zien, nimp nemus dich de titel Ald-Prins mier aaf. Ald-Prins beteikent truuk kieke op ‘n periode vol klatergold, ‘ne lach en ‘n traon.

In de documentaire ‘Einmaol prins te zien in Bliërick aan de Maas’, ‘n gezamelike produktie van Umroop Venlo en Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’, wuurt aan de hand van ‘n gas gesprekke met Ald-Prinse, Ald-Adjudante en betrokkene truukgekeke nao dae utieme jóngesdruim, dae veur sommige wal moch oetkómme.

De documentaire ‘Einmaol prins te zien in Bliërick aan de Maas’ is ‘n dreejloek gewaore en wuurt oetgezónde op Umroop Venlo op zaoterdaagaovend 23 jannewari, 30 jannewari en 6 fibberwari vanaaf 17.30 oor.

Zaoterdaag 23 jannewari ierste oetzending op Umroop Venlo

Wortelepin’s tillevisie documentaire: Einmaol prins te zien in Bliërick aan de Maas…!

“Wils dich de nieje Prins van de Wortelepin waere?” Dees vraog zal dich maar door Vors Carotius waere gesteld. ’t Antwoord is veur ‘ne Bliërickse Vastelaovesgek net zoeë vanzelfspraekend as det ’t morgevruug weer leech wuurt. Allein zal d’r ‘ne slaopeloze nach aan veuraaf zien gegaon en nog vuuel van die nachte zulle volge, ier ’t moment dao is, desse zelf meugs zegge: “Ik bin de nieje Prins…!”

Ónder ’t motto ‘Weej zien d’r klaor veur’ keek Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ begin veurig jaor, vol goje mood oet nao ’t Vastelaovesseizoen 2021. Maar um ‘ne begriepelike reje zal ’t gen groeët fees waere. Toch wuurt ‘t, net zoeëwie Paose, Vastelaovend en zal de Vastelaovend neet gehiel stil aan ós veurbeej gaon. Wie bekint, bewaart Vors Carotius, half Bliërick in ’t óngewisse laotend, zien vraog der vraoge noow wies örges in september/oktober en bluus hae haopelik rónd de elfde van de elfde hoeëg van de tore det de nieje weer is gebaore.

Prins waere beej de Wortelepin. ’t Is neet veur idderein weggelag. Alleriers zalse door Vors Carotius oetverkore dene te waere en al meug ’t veur menigeen altied Vastelaovend zien, weej viere ós ‘passiespel’ toch maar eine kier per jaor met ‘ne Prins en twieë Adjudante. ’t Lieuwendeil van de Bliërickse Vastelaovesgekke zal de vraog der vraoge noeëts gesteld kriege, maar zeg ouk noeëts noeëts!

In de rieke historie van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ kinne weej wies noow 72 oetzónderinge op deze ‘noeëtsregel’. Dees Vastelaovesgekke hadde ’t veurrech um getoeëjd met Prinsemuts met vere, mantel en scepter de Vastelaovend in Bliërick veur te meuge gaon. Prins bisse in principe maar veur ein jaor, maar nao einmaol aafgetraoje te zien, nimp nemus dich de titel Ald-Prins mier aaf. Ald-Prins beteikent truuk kieke op ‘n periode vol klatergold, ‘ne lach en ‘n traon.

In de documentaire ‘Einmaol prins te zien in Bliërick aan de Maas’, ‘n gezamelike produktie van Umroop Venlo en Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’, wuurt aan de hand van ‘n gas gesprekke met Ald-Prinse, Ald-Adjudante en betrokkene truukgekeke nao dae utieme jóngesdruim, dae veur sommige wal moch oetkómme.

De documentaire ‘Einmaol prins te zien in Bliërick aan de Maas’ is ‘n dreejloek gewaore en wuurt oetgezónde op Umroop Venlo op zaoterdaagaovend 23 jannewari, 30 jannewari en 6 fibberwari vanaaf 17.30 oor.
... Bekiek mierBekiek minder

Reageer op Facebook

Leuk veuroetzich!

Leuk. Ik gaon kiëke...

Datum steit genoteerd

Ik auk via internet 😂👍👍

1 daag geleje

Vastelaovesgezelschap De Wortelepin

... Bekiek mierBekiek minder

Hang de vlag oet!

Dit jaor genne Vastelaovend, genne joets en jen, neet ff oet d’n bol kinne gaon, genne optocht etc. In deze bezóndere tied mótte we ós veural thoes vermake. 
Um in de kómmende waeke toch de Vastelaovend in hoes te haole, haet de Wortelepin o.a. ballónne, vastelaovesslinger, ‘n PINke beer, waxine leegske, raamstickers en logostandaards. Stel óg eige pakket same in ózze webshop en weej bezörge t gratis thoes.

Verder vraoge weej idderein in Bliërick, met ‘n Vastelaoveshert, um vanaaf zaoterdaag 23 jannewari, de daag van ‘t Swaree, de Wortelepinnevlag oet te hange. 

Gen vlag! Koup dan via ózze webshop ‘n vlag met eventueel ‘ne vlaggestok. 

Tot en met aswoensdaag veur eine actiepries. Weej bezörge dit gratis thoes en/of kómme det dan op zaoterdaag 30 jannewari, coronaproof, beej óg ophange. Waal gaer ff laote weite of ge zelf eine halder heb. Zoë neet dan levere weej dae taege eine mierpries mei.

Blief verder gezónd en via ós website www.wortelepin.nl en social media halde weej óg van verdere acties op de huuegte.

Hang de vlag oet!

Dit jaor genne Vastelaovend, genne joets en jen, neet ff oet d’n bol kinne gaon, genne optocht etc. In deze bezóndere tied mótte we ós veural thoes vermake.
Um in de kómmende waeke toch de Vastelaovend in hoes te haole, haet de Wortelepin o.a. ballónne, vastelaovesslinger, ‘n PIN'ke beer, waxine leegske, raamstickers en "logostandaards". Stel óg eige pakket same in ózze webshop en weej bezörge 't gratis thoes.

Verder vraoge weej idderein in Bliërick, met ‘n Vastelaoveshert, um vanaaf zaoterdaag 23 jannewari, de daag van ‘t Swaree, de Wortelepinnevlag oet te hange.

Gen vlag! Koup dan via ózze webshop ‘n vlag met eventueel ‘ne vlaggestok.

Tot en met aswoensdaag veur eine actiepries. Weej bezörge dit gratis thoes en/of kómme det dan op zaoterdaag 30 jannewari, coronaproof, beej óg ophange. Waal gaer ff laote weite of ge zelf eine halder heb. Zoë neet dan levere weej dae taege eine mierpries mei.

Blief verder gezónd en via ós website www.wortelepin.nl en social media halde weej óg van verdere acties op de huuegte.
... Bekiek mierBekiek minder

Reageer op Facebook

Auk beej òs geit de vlag oet.🥳🎈🎊🎉🧡💚

Jacqueline Brouwers

Vollegende waek zaoterdaag(nach) nao ut Swaree.... geit heej absoluut de vlag oét!

Heej steit de vlag al klaor! 💚🧡🎉

Laaj mier

Ouk te luustere op…

Ós volgende evenemente

Zaoterdaag 30 Jannewarie 2021

KinderFemilieZitting geit Digitaal!

Bekiek heej mier…

‘D’n Opstaekerᵀᵐ 2021’

 

Wie de Vastelaovend d’r kommend seizoen oet kump te zeen wet nog nemus. Toch hebbe de 5 stadsdeilvereiniginge besloate um ouk dit jaor weer eine opstaeker oet te bringe.

D’n Opstaekerᵀᵐ 2021 zal op d’n Elfde van d’n Elfde waere geprissenteerd. Vanaaf deze datum is hae ouk te koup. Bekiek mier euver d’n Opstaeker…

 

 

TRIO 2020

JEUGDUO

Vrind waere

Via onderstaonde knoep komp geej beej ’n formulier waormei ge vrind kint waere van de Wortelepin.

Lid waere

Via onderstaonde knoep komp geej beej ’n formulier waormei ge ’t lidmaatschap kint aanvraoge van de Wortelepin.

Golde Gaevers

Ós Golde Gaevers make ’t meugelik det weej al ós aktiviteite en evenemente kinne organisere. Ózze dank geit oët naor de bedriëve die geej op deze pagina kint bekieke.