Jeug

Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ haet de Jeug “hoëg in eur vaandel” staon. Daorum is d’r ouk ‘n Jeuggezelschap.

In ‘t Jeuggezelschap zien de volgende funkties vertaegewoordig: ’nne Prins, ’n Prinses, Vors (Carotius Juniorus), zienne Sirremoniemeister, ’n Raod van Elf en twië Dansmerietjes. Verder haet ‘t Jeuggezelschap ’n kwante mascotte: “Wortelepinnie”.

Idder jaor kriëge weej de vraog: “Wie kumps-se beej ’t Jeuggezelschap van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ ?” Wie det in zien werk, geit kins-se heejónder laeze.

Iers vertelle weej wie weej aan ‘n Jeugprins en Jeugprinses kómme:

In Bliërick zien ’nne gas basisschoële. Idder jaor zörg ’n andere schoël veur de Prins en Prinses. De Jeugkemissie van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ kiëk idder jaor welke schoël det d’r aan de beurt is.

De meister of juffrouw van groep 8 wuurt in november/december door ós gebeld met de vraog of d’r in eur klas(se) kandidaat jónges en maedjes zien die ’t leuk zoele vinde um det vastelaovesjaor Prins en Prinses te waere.De lierkrach benadert dan de elders en vruuëg waat zeej d’r van vinde. As zeej ’t d’r ouk mei ens zien, dan wuurt de Jeugkemissie heejvan op de huuëgte gebrach en beginne we met de veurbereiding. De Jeugkemissie zelf zuk dus noëits de Prins en Prinses oët, det gebeurt altiëd door de schoël.

En ‘t antwoord op de vraog: “Wie kumps-se beej de Raod van Elf?” det vinds se heej:

Idder jaor, óngeviër 5 waeke veurdet de Vastelaovend begint, bezeuke weej groep 7 en 8 van de basisschoële in Bliërick. Weej vertelle dan wat de rol van de Raod van Elf zoë-al inhelt en idderein dae det wal wat liek, dae kin zich opgaeve met ’n deilnemersformulier. Oët alle ingezónde formuliere trekke weej d’r elf oët en det zién dan de gelökkige die deil gaon oëtmake van de Jeug Raod van Elf van det jaor!

En wie wuur-se dan Vors Carotius Juniorus, Sirremoniemeister of Dansmerietje?

De Prins, Prinses en de Raod van Elf zien idder jaor niej. Vors Carotius Juniorus, Sirremoniemeister en de Dansmerietjes blieve mierdere jaore.

Ens in de dreej/veer jaor hebbe weej nieje kandidate nuuëdig. Heejveur benadere weej jónges en/of maedjes die hebbe aangegaeve det zeej wal ein van die rolle wille vervölle of waorvan weej dinke det ze det wal leuk zoele vinde. We doon det in euverleg met de elders en as det nuuëdig is ouk met de schoële. Beej veurkeur zeuke weej jónges en maedjes oët groep 7 van de basisschoël.

Dinks se: “Hé, det is ouk wal wat veur mich!”, steur dan ’n e-mailtje naor: jk@wortelepin.nl

Zoë-as geej zeet haet idderein in Bliërick kans um deil oët te make van ’t Jeuggezelschap van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’. Vinds dich vastelaovend viere in Bliërick leuk en dink se det is wal wat veur mich, let dan good op as weej in jannewarie weer naor dien schoël kómme.

Nieje Vors Carotius Juniorus en nieje Jeug-Sirremoniemeister

Gruuets mak de Jeugkemissie van Vastelaovesgezelschap De Wortelepin bekint det vanaaf dit
Vastelaovesseizoen Jenna Kusters ózze nieje Vors Carotius Juniorus zal zien en Lynn Achten de ratel as Jeug-Sirremoniemeister geit hantere.

Oet ’n aantal hiele goje kandidate zien Jenna en Lynn door ’n kundige kemissie geselecteerd um dees belangrieke rolle te gaon vervölle.

Vors Carotius Juniorus

Vors Carotius Juniorus VIII is Jenna Kusters.

Jenna is haos 10 jaor en zit in groep 7 van BS Mikado. Zien hobbies zien de JHB, danse, zinge en toniel speule en ‘t haet dan ouk beej Stella Duce al in ’n paar musicals gespeuld.

Vaerder wuurt ouk idder jaor aan de declamatiewedstrijd van Veldeke mei gedaon. ‘ne Microfoon hantere is veur um dus gen inkel probleem!

Tel dao beej op det Jenna ‘ne vastelaovesgek is, dan meug ’t dudelik zien det weej de juuste persoeën veur de belangrieke rol van Vors Carotius Juniorus hebbe gevónde!

Jeug Sirremoniemeister

De sirremoniemeister van het Jeuggezelschap van de Wortelepin is Lynn Achten. 

Lynn is 11 jaor en zit in groep 7 van de Titus Brandsma basisschoeël. We hebben met ‘ne
sportieveling te make want zien groeëtste hobbies zien handballe beej HVB en skieë. Vastelaovend
zit beej Lynn in ’t blood. D’r geit bijna gen evenement van de Wortelepin veurbeej zonder det ‘t met zien femilie d’r beej is gewaes.

Ze gaon ouk al jaore met d’n Bliërickse optoch mei, al meug ’t vanaaf dit jaor met ’t Jeuggezelschap mei op de wage.

Lynn is kei gruuets det ’t net as ziene pap en zien zus zó’n belangrieke rol binne de Wortelepin meug gaon vervölle!

Jeugduo

Vors Carotius Juniorus VII haet op de KinderFemilieZitting, in ‘n aafgelaje Wortelekoel, Prins Jaimy (Merx) en Prinses Gwen (Van der Pol) oetgerope as Jeugduo 2019 van ‘t Jeuggezelschap van Vastelaovesvereiniging ‘De Wortelepin’.

Prins Jaimy is 11 jaor en zit op basisschoeël Mikado beej juffrouw Nicole in de klas. Zien hobby’s zien voetballe beej SVB in de jo12-1, wao hae keeper is. Ouk duit hae aan judo en helt hae van gamen. Zien lievelingsaete is pizza en blauw is zien lievelingskleur.
Prinses Gwen is 11 jaor en zit net wie de Prins op basisschoeël Mikado. Aevel zit ós Prinses beej meneer Rob in de klas. Eur hobby’s  zien handballe beej HVB in de D2, teikene, vastelaovend viere en wandele. Prinses Gwen traint namelik veur de Alpe d’Huzes. ‘t Helt hiel erg vuuel van ieskóffie en roze is zien favoriete kleur.
Prins Jaimy en Prinses Gwen viere dit jaor de vastelaovend onder eur mótto:

Leef Wortelepinne en Wortelepinkes,

Weej, echte vastelaovesvierders, Prins en Prinses,
Zien met vastelaovend op ós bes.

Springe en zinge kinne we good,
Ouk met ‘ne bal of wandelschoon aan de voot

3 Daag lank zulle weej alles gaeve,
Um met óg ‘ne schoeëne tied te belaeve

Al bis se groeëte mins of kleine blaag,
Lach, geneet en laef d’n daag!

Vastelaovend same!