Jeug

Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ haet de Jeug “hoëg in eur vaandel” staon. Daorum is d’r ouk ’n Jeuggezelschap.

In ’t Jeuggezelschap zien de volgende funkties vertaegewoordig: ’nne Prins, ’n Prinses, Vors (Carotius Juniorus), zienne Sirremoniemeister, ’n Raod van Elf en twië Dansmerietjes. Verder haet ’t Jeuggezelschap ’n kwante mascotte: “Wortelepinnie”.

Idder jaor kriëge weej de vraog: “Wie kumps-se beej ’t Jeuggezelschap van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ ?” Wie det in zien werk, geit kins-se heejónder laeze.

Iers vertelle weej wie weej aan ’n Jeugprins en Jeugprinses kómme:

In Bliërick zien ’nne gas basisschoële. Idder jaor zörg ’n andere schoël veur de Prins en Prinses. De Jeugkemissie van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ kiëk idder jaor welke schoël det d’r aan de beurt is.

De meister of juffrouw van groep 8 wuurt in november/december door ós gebeld met de vraog of d’r in eur klas(se) kandidaat jónges en maedjes zien die ’t leuk zoele vinde um det vastelaovesjaor Prins en Prinses te waere.De lierkrach benadert dan de elders en vruuëg waat zeej d’r van vinde. As zeej ’t d’r ouk mei ens zien, dan wuurt de Jeugkemissie heejvan op de huuëgte gebrach en beginne we met de veurbereiding. De Jeugkemissie zelf zuk dus noëits de Prins en Prinses oët, det gebeurt altiëd door de schoël.

En ’t antwoord op de vraog: “Wie kumps-se beej de Raod van Elf?” det vinds se heej:

Idder jaor, óngeviër 5 waeke veurdet de Vastelaovend begint, bezeuke weej groep 7 en 8 van de basisschoële in Bliërick. Weej vertelle dan wat de rol van de Raod van Elf zoë-al inhelt en idderein dae det wal wat liek, dae kin zich opgaeve met ’n deilnemersformulier. Oët alle ingezónde formuliere trekke weej d’r elf oët en det zién dan de gelökkige die deil gaon oëtmake van de Jeug Raod van Elf van det jaor!

En wie wuur-se dan Vors Carotius Juniorus, Sirremoniemeister of Dansmerietje?

De Prins, Prinses en de Raod van Elf zien idder jaor niej. Vors Carotius Juniorus, Sirremoniemeister en de Dansmerietjes blieve mierdere jaore.

Ens in de dreej/veer jaor hebbe weej nieje kandidate nuuëdig. Heejveur benadere weej jónges en/of maedjes die hebbe aangegaeve det zeej wal ein van die rolle wille vervölle of waorvan weej dinke det ze det wal leuk zoele vinde. We doon det in euverleg met de elders en as det nuuëdig is ouk met de schoële. Beej veurkeur zeuke weej jónges en maedjes oët groep 7 van de basisschoël.

Dinks se: “Hé, det is ouk wal wat veur mich!”, steur dan ’n e-mailtje naor: jk@wortelepin.nl

Zoë-as geej zeet haet idderein in Bliërick kans um deil oët te make van ’t Jeuggezelschap van Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’. Vinds dich vastelaovend viere in Bliërick leuk en dink se det is wal wat veur mich, let dan good op as weej in jannewarie weer naor dien schoël kómme.

Vakature

Bis dich de nieje Vors of Sirremoniemeister van Jeuggezelschap de Wortelepin?

  • Hes dich altied al ens met ’n muts met veren of ‘nne ratel op de bühne wille staon?
  • Kins dich met ‘nne microfoon umgaon en dörfs dich ’n zaal met Bliërickse vastelaovesvierders toe te spraeke?
  • Bis dich ‘nne echte vastelaovesgek dae neet genog krieg van de vastelaovend en daor mier as allein die dreej daag meij bezig wilt zien?
  • Bis dich 10, 11 of 12 jaor alt?

Dan zien weej misschien op zeuk naor dich! Jeugvastelaovesgezelschap de Wortelepin is namelik op zeuk naor ‘nne nieje Vors Carotius Juniorus en ‘nne nieje Jeug Sirremoniemeister!

Liek dich det wat, dan neem kontak met ós op via jeugkemissie@wortelepin.nl veur mier informatie!

Vors Carotius Juniorus

Vors Carotius Juniorus VII is Britt Achten.

Britt woeënt met zien elders en zuske Lynn in ’t dörp aan de Van Haeffstraot en zit op ’t Valuas College. Britt helt zien Vorstescepter stevig vast.

’t Handbalbelke leet minder vast in de hand, Britt goejt zo’n belke regelmaotig op ’t doel beej Handbalvereiniging Bliërick.

Ouk skieje is ’n hobby van Vors Carotius Juniorus VII. Zoeë roets Britt met “stiel en gemaak” ’t viefde jaorgetieje (de Vastelaovend) in.

Pap Cyriel is ouk actief beej de Wortelepin en mak deil oet van de Raod van Elf en de OrganisatieKemissie.

Jeug Sirremoniemeister

De sirremoniemeister van het Jeuggezelschap van de Wortelepin is Sanne Ooms.

Sanne zit op ’t Palet en woeënt met zien elders en zus Milou in ’t Annakamp”. Zien hobby’s zien: speule met vriendinne, hockeye beej Hockeyclub Bliërick en turne beej Turnvereiniging Olympia.

Sanne haet de Vastelaovend van thoes mei gekrege. Vader Michael waas namelik in 2011 Prins van de Wortelepin en is al ’n aantal jaor lid van de Raod van Elf.

Jeugduo

Vors Carotius Juniorus VII haet op de KinderFemilieZitting, in ‘n aafgelaje Wortelekoel, Prins Jaimy (Merx) en Prinses Gwen (Van der Pol) oetgerope as Jeugduo 2019 van ‘t Jeuggezelschap van Vastelaovesvereiniging ‘De Wortelepin’.

Prins Jaimy is 11 jaor en zit op basisschoeël Mikado beej juffrouw Nicole in de klas. Zien hobby’s zien voetballe beej SVB in de jo12-1, wao hae keeper is. Ouk duit hae aan judo en helt hae van gamen. Zien lievelingsaete is pizza en blauw is zien lievelingskleur.
Prinses Gwen is 11 jaor en zit net wie de Prins op basisschoeël Mikado. Aevel zit ós Prinses beej meneer Rob in de klas. Eur hobby’s  zien handballe beej HVB in de D2, teikene, vastelaovend viere en wandele. Prinses Gwen traint namelik veur de Alpe d’Huzes. ‘t Helt hiel erg vuuel van ieskóffie en roze is zien favoriete kleur.
Prins Jaimy en Prinses Gwen viere dit jaor de vastelaovend onder eur mótto:

Leef Wortelepinne en Wortelepinkes,

Weej, echte vastelaovesvierders, Prins en Prinses,
Zien met vastelaovend op ós bes.

Springe en zinge kinne we good,
Ouk met ‘ne bal of wandelschoon aan de voot

3 Daag lank zulle weej alles gaeve,
Um met óg ‘ne schoeëne tied te belaeve

Al bis se groeëte mins of kleine blaag,
Lach, geneet en laef d’n daag!

Vastelaovend same!