Kaartverkoup

Koup kaarte veur ós evenemente!.

'Bliërick trap aaf!'

'Bliërick trap aaf!' vindt plaats op zaoterdaag 16 november 2019 in ’t Raodhoes in Bliërick.  't Start um 20:00 oor (de deuren gaon um 19:30 uur aop).