Privacy Policy

Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy geven we heldere en  transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de daarbij benodigde type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
 • Het gebruik van uw persoonsgegevens beperken tot de strikt noodzakelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren en Donateurs

Persoonsgegevens van Sponsoren en Donateurs worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het sponsorschap;
 • Versturen van nieuwsbrieven;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief.
 • Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Een inschrijfformulier en/of een contract.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam bedrijf;
 • Voor- en achternaam contactpersoon;
 • Rekeningadres, postcode, woonplaats;
 • Bezorgadres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer en/of mobiel nummer;
 • Faxnummer;
 • E-mailadres;
 • Bedrijfslogo.

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men sponsor / donateur is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan het lidmaatschap;
 • Verstrekken van nieuwsbrieven;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het inschrijfformulier;
 • Foto’s die genomen worden tijdens evenementen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Voornaam partner;
 • Foto’s

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van Deelnemers aan het Liedjesmatinee en JeugLiedjesKonkoer

Persoonsgegevens van deelnemers aan het Liedjesmatinee en JeugLiedjesKonkoer worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Organiseren van het Liedjesmatinee en JeugLiedjesKonkoer, bijbehorende repetities en voorselectie;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het inschrijfformulier;
 • Foto’s die genomen worden tijdens evenementen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam contactpersoon/zanger, komponist, schrijver;
 • Adres, postcode, woonplaats contactpersoon/zanger, komponist, schrijver;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer contactpersoon/zanger, komponist, schrijver;
 • E-mailadres contactpersoon, overige zangers, komponist, schrijver.

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het betreffende carnavalsseizoen;
 • Voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van optredende artiesten

Persoonsgegevens van optredende artiesten worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de uitbetaling van hun gage/vergoeding;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het inschrijfformulier en/of een contract;
 • Foto’s tijdens optreden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam en/ of artiestennaam;
 • Tussenvoegsel:
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • BSN-nummer;
 • IBAN-nummer.

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het betreffende carnavalsseizoen en alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van Optochtdeelnemers

Persoonsgegevens van Optochtdeelnemers worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de correspondentie rondom de optocht;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het inschrijfformulier;
 • Foto’s die genomen worden voor, tijdens of na de optocht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Verenigingsnaam;
 • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam contactpersoon (vereniging);
 • Adres, postcode, woonplaats contactpersoon (vereniging);
 • Telefoonnummer, mobiel nummer contactpersoon (vereniging);
 • E-mailadres contactpersoon (vereniging).

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het betreffende carnavalsseizoen en daarna alleen in de financiële
  administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van Adverteerders

Persoonsgegevens van Adverteerders worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven rondom de plaatsing van een advertentie in de Wortelegaejer, boekje Liedjesmatinee, kalender of op een andere wijze;
 • Benaderen voor nieuwe plaatsing in nieuw carnavalsseizoen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijfformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam bedrijf
 • Voornaam contactpersoon;
 • Tussenvoegsel contactpersoon;
 • Achternaam contactpersoon;
 • Adres, postcode, woonplaats bedrijf;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer bedrijf of contactpersoon;
 • E-mailadres bedrijf of contactpersoon;
 • Bedrijfslogo.

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het betreffende carnavalsseizoen en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van het Jeugdgezelschap

Persoonsgegevens van het Jeugdgezelschap worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Samenstellen van een Jeugdgezelschap en het Jeugdprogramma en –activiteiten;
 • Versturen van persoonlijke uitnodigingen;
 • Gebruik voor verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het inschrijfformulier;
 • Foto’s die genomen worden tijdens evenementen.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Voornaam wettelijke vertegenwoordiger
 • Tusssenvoegsel wettelijke vertegenwoordiger
 • Achternaam wettelijke vertegenwoordiger
 • Adres, postcode, woonplaat wettelijke vertegenwoordiger s;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer wettelijke vertegenwoordiger;
 • E-mailadres wettelijke vertegenwoordiger;

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men lid is en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;
 • Voor verenigingshistorie, historische publicatie en archief voor onbepaalde tijd.

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers (kopers) van de Webshop

Persoonsgegevens van bezoekers (kopers) van de webshop worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoeren van bestellingen uit de webshop (kaarten, merchandise);
 • Versturen van enquêtes betreffende evenemente waarvoor kaarten zijn gekocht in de webshop;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het bestelformulier.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een aankoop doet in de webshop en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van overige contactpersonen

Persoonsgegevens van personen die in contact treden met Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” of leden daarvan worden zonodig verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Versturen van uitnodigingen, het beantwoorden van vragen en/of het maken van afspraken.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

 • Het contactformulier (website), mailing danwel briefwisseling;
 • Mondelinge en/of telefonische uitwisseling van contatcten.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres, postcode, woonplaats;
 • Telefoonnummer, mobiel nummer;
 • E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Dat men een in contact is over een lopende zaak.
 • Daarna max. 1½ jaar indien men de gegevens gebruikt voor een uitnodiging voor het opvolgend carnavalsseizoen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de salarisadministratie;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens of foto’s

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze Privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Vastelaovesgezelschap “de Wortelepin”

Postbus 2749
5902 MA Venlo

info@wortelepin.nl