Agenda

Heejonder ein euverzich van alle evenemente die de Wortelepin organiseert in ’t kommende Vastelaovesseizoen.

Zóndaag 29 September / Liedjesmatinee

“Mien Schoon” winnaar beej de Wortelepin

In eine naogenog oëtverkóchte Wortelekoel is ’t liedje “Mien Schoon” op de ierste plaats geëindigd. ’t liedje wuurt gezónge door Willy Billekens en Bart Janssen. ’t Nummer is geschreve door Peter Jansen. De meziek is van Hay Geritz.

Op de twieëde plaats is ’t liedje “Wat bin ik blie” geëindigd

’t Liedje wuurt gezónge door Hay Geritz, Mark Janssen, Petro Janssen en Vic Suiker. ’t Is geschreve door Fred van de Boogaard en de meziek is van Hay Geritz.

De derde plaats is veur “Heej is nog plaats veur dich”

’n Liedje gezónge door Lonneke van Doorn, Annette Hermans, Ruud Geeraets en Wim Janssen. ‘t
Nummer is geschreve door Peter Jansen. De meziek is van Hay Geritz.

Nummer veer in Blierick: ’t liedje “Dinsdaagaovend”

Dit is gezónge door Willy Billekens en Bernie Billekens. ’t Is geschreve door Marc Peters met meziek is van Vic Suiker.

Alle winnaars gefilliciteerd en vuul plezeer met de optraejes in ’t kómmende Vastelaovesseizoen.

De winnende nummers zien vanaaf medio november te beluustere via Spotify !

Maondaag 11 November / Inschete Vastelaovend

Maondaag 11 november

Inschete Vastelaovend

Nog ‘n paar waeke slaope en dan is ’t weer zoeë wied, dan geit ’t nieje Vastelaovesseizoen weer van start. Net wie veurgaonde jaore doon we dit same met de Bliërickse vereiniginge V.G. de Wortelepin, CV d’n Duikelaer en CV de Worteleschrabbers.

Maondaag de 11e van de 11e

um 11 minute nao ach (20.00 oor) beej ’t Raodhoes in Bliërick schete we ’t nieje seizoen traditioneel in met 11 kanonsscheut. Aansloetend is dan in ’t Raodhoes ’n fiestelik programma wao de 4 winnende liedjes van Bliërick waere gezónge, DJ Cyriel veur de juuste stumming geit zörge en ’n optraeje van Sandra en Marco de aovend compleet mak.

Ouk wuurt deze aovend de nieje Opstaeker geprissenteerd. Entree is wie altied; veur nop!

Zaoterdaag 16 November / Bliërick trap aaf

'Bliërick trap aaf!'

'Bliërick trap aaf!' vindt plaats op zaoterdaag 16 november 2019 in ’t Raodhoes in Bliërick.  't Start um 20:00 oor (de deuren gaon um 19:30 uur aop).

De Wortelepin ‘TRAP AAF’,

met ‘n groeët fieës! Op 16 november kin gans Bliërick in de Wortelekoel weer ‘ne fantastische aovend gaon belaeve.

Geej ziet d’r toch zeker ouk beej, as Prins Roy I en zien Adjudante Dennis en Ronald zulle aaftraeje. Dees hiere zien Bliërick op ’n geweldige wieze veurgegaon in de Vastelaovend en wille same met óg gaer nog ’n leuk Vastelaoves fieës viere. ’t Programma meug d’r dan ouk zien!

De Bliërickse Hofkepel,

zal aan ’t begin van d’n aovend zörge veur de muzikale umliesting. Same met de winnaars van ‘t Liedjesmatinee creëere zeej ‘ne sfeer, waobeej geej metein al zin zult kriege in de Vastelaovend.

Sambaband Animoso

Met eur geweldig geveul veur ritme, zal ‘Sambaband Animoso’ oet Heerlen, óg óngetwiefeld in de juuste stumming  weite te bringe um dit prachtig fieës vaerder te belaeve.

Sound Express,

ein van de meis succesvolle regionale allround coverbands oet de jaore ’80-’90, die in september 2018 in Tegelen ’n oetverkoch optreje verzörgde, gaon ós mei truuk neme in d’n tied!

Ze doon det op dezen aovend met twieë optraejes. Oetgebreid met gasmuzikante gaon ze óg laote  swinge en genete van mier dan 50 nummers oet de jaore ’70-’80. Stil blieve staon zal óg neet gaon lökke!

Regionale Artieste

Aafgewisseld met ’n optraeje van regionale artieste, zoeë as SANDRA en MARCO en nemes minder as ERWIN  BREPOELS, wuurt de Vastelaovend zeker neet vergaete!

Zaal aope vanaaf 19.00 oor.
’t Programma begint precies um 20.00 oor.

Entreekaarte à € 16,50 (inclusief garderobe ) zien verkriegbaar beej Peeters-Cabooter in de Kloeësterstraot. En digitaal op deze website.

Zaoterdaag 1 Fibberwarie / Swaree

Bliërick mak zich op veur de vastelaovend en det geit traditioneel gepaard met ‘t fieës van ‘t jaor.

Zóndaag 2 Fibberwarie / Zónnendaag

Daags nao ’t Swaree, op zóndaag 2 fibberwarie is ’t evenement: Zónnendaag in ’t Raodhoes.

Zaoterdaag 8 Fibberwarie / KinderFemilieZitting

Zaoterdaag 8 fibberwarie wuurt de KinderFemilieZitting gehalde veur de jeug.

Zóndaag 9 Fibberwarie / Dameszitting

Op zóndaag 9 fibberwarie vindt de Dameszitting plaats.

Zóndaag 9 Fibberwarie / Hiërezitting

Ós Hierezitting is al jaore ein van de meis populaire Hierezittinge van Limburg. Op zóndaag 9 fibberwarie struimp de Wortelekoel weer vol met hiere in smoking.

Maondaag 10 Fibberwarie / Seniorezitting

Op Maondaag 10 fibberwarie  organiseert de Wortelepin in samewerking met de SOB, ’n fantastische Seniorezitting in ‘t Raodhoes.

Zóndaag 16 Fibberwarie / Prinsemis, Prinse- en Jeugreceptie

Op zóndaag 16 fibberwarie begint ’n Heilige Mis in de Heilige Antonius van Padua kerk, de “Prinsemis”. ’n Biezóndere mis die opgeluusterd wuurt door onder andere Hermenie St. Caecilia. Aansloetend zal in ’t Raodhoes de Prinsereceptie en de receptie van ’t Jeugduo waere gehalde.

Dinsdaag 18 Fibberwarie / Groeët Gala Worteletruuj

Op dinsdaag 18 fibberwarie vindt ’t Groeët Gala Worteletruuj plaats in ’T Raodhoes in Bliërick.

Donderdaag 20 Fibberwarie / Truujendaag

Op de Truujendaag, dónderdaag 20 fibberwarie, meuge de maedjes ‘de bleumkes ens flink boëte zette’. De vrouwluuj gaon op stap, zeej beginne met ’n suupke, wat kerboët of ’n bruuëdje in ein van de kroëge en trekke dan van kefeeke naor kefeeke.

Same zinge, same danse en same hosse. De mansluuj bliëve thoës of mótte blaoze in ’n joekskepel of werke achter de bar. Gezellig zó’ne Truujendaag.

Zóndaag 23 Fibberwarie / Groeëten Optoch

Zóndaag 23 fibberwarie zal d’r weer ’n fantastische kleurieke Groeëten Optoch door de Bliërickse straote trekke. Haopelik staon d’r ónder ’n heerlik zunke doëzende minse naeve de kant. Hónderden minse zien bezig um eur creaties in mekaar te zette, eur wages te bouwe en zich veur aan ‘t bereide um straks gezamelik daen bónte toemel te vorme. ’n Kiëkspektakel, waor Bliërick gruuëts op is!

Maondaag 24 Fibberwarie / Rouse in 't Raodhoes

Lekker Rouse in ’t Raodhoes op Vastelaovesmaondaag 24 fibberwarie.

Dinsdaag 25 Fibberwarie / Lempkesoptoch en Worteletruuj verbörre

Op Vastelaovesdinsdaag 25 fibberwarie trek in Bliërick de inmiddels regionaal bekind staonde Lempkesoptoch. Wae vurrig jaor langs de kant haet gestaon en dae kleurriëke, verleechte stoet door de straote haet zeen trekke, zal ouk dit jaor ’t spektakel neet wille misse.

Ten teike det de Bliërickse vastelaovend haos is aafgeloupe wuurt traditioneel op deze vastelaovesdinsdaag 25 fibberwarie Worteletruuj verbört.