Worteletruuj

Ben Verdellen

óntvingk de Worteletruuj!

De hoeëge Bliërickse Vastelaovesónderscheiding, “de Worteletruuj” wuurt in 2020 toegekind aan d’n hier Ben Verdellen. Det haet de jury van “de Worteletruuj” beslaote.

“De Worteletruuj” wuurt idder jaor toegekind aan persoeëne, vereiniginge of instellinge die zich verdeenstelik hebbe gemak op lokaal/regionaal gebied. De oetreiking is óntstaon op initiatief van ’t veurmalig Fonds Sociale Aktiviteite en wuurt hede ten dage veurtgezatte door Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’. D’n hier Ben Verdellen haet zien leefde veur meziek in gans Limburg, en in ‘t biezónder Bliërick,  op biezóndere wies

weite te deile en euver te bringe. Heejdoor wis hae via de Flyers, de Wortelegaejers, daonao de Vrijbuiters, zien Vastelaovesliedjes en via ’n glansrieke solo carriére de herte van alle minse te rake . Daonaeve haet d’n hier Ben Verdellen zich altied sociaal maatschappelik sterk gemak veur diverse initiatieven, zoeëas de ierste edities van ós Gala Worteletruuj, de Boetezitting in Venlo, zien betrokkenheid beej de jeug en ’t benefiet werk veur de slachoffers van ‘t hoeëg water in 1993.

D’n hier Ben Verdellen haet met zien talent en initiatieve ‘nen ónoetwisbaren indrök gemak en vuuel inpact gehad in ós regio en Bliërick in ‘t biezónder.

Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ is dan ouk verierd, ‘t laureaat in 2020 aan d’n hier Ben Verdellen toe te meuge kinne.

De ónderscheiding wuurt oetgereik tiedes ‘t 46e Groeët Gala Worteletruuj. De opbrings van ’t Gala geit nao ’n good doel, det in euverleg met de laureaat wuurt bepaold en op ‘t Gala bekind zal waere gemak.