Worteletruuj

Stichting Kinderfeesten Venlo óntvingk de Worteletruuj!

De hoeëge Bliërickse vastelaovesónderscheiding, “de Worteletruuj” wuurt in 2019 toegekind aan de Stichting Kinderfeesten Venlo. Det haet de jury van “de Worteletruuj” beslaote.

“De Worteletruuj” wuurt idder jaor toegekind aan persoeëne, vereiniginge of instellinge die zich verdeenstelik hebbe gemak op lokaal/regionaal gebied.

De oetreiking is ontstaon op initiatief van ’t veurmalig Fonds Sociale Aktiviteite en wuurt hede ten dage veurtgezatte door Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’.

Juryveurzitter Bart Holleman: “Stichting Kinderfeesten Venlo” organiseert in Venlo en Bliërick vief culturele kindertradities met as doel dees tradities door te gaeve aan ós kinder en kleinkinder. Naeve dees belangrieke historische beteikenis zien dees fieëste erg leuk veur alle kinder!”

Stichting Kinderfeesten Venlo is al vanaaf 1950 verantwoordelik veur de organisatie van de Palmhöltjesoptoch, Keuningsoptoch, Sintermerte, Sinterklaos en Allerkinder in de stadskerne Venlo en Bliërick. De evenemente zien gratis en zier met Bliërick verbónde.

Dees stichting leet ‘n basis ónder belangrieke culturele waerd die nauw zien verbónde met ós Bliërick en de regio Venlo.

De ónderscheiding wuurt oetgereik tiedes ‘t 45e Groeët Gala Worteletruuj. De opbrings van ’t Gala geit nao ’n good doel det in euverleg met de laureaat wuurt bepaold. De Jury zal op ’t Groeët Gala Worteletruuj eur keuze in eur juryrede vaerder toelichte