Ós Evenemente 2021

Heejonder ein euverzich van alle evenemente die de Wortelepin organiseert in ’t kommende Vastelaovesseizoen.

Zaoterdaag 30 Jannewarie 2021 KinderFemillieZitting

 

                                                       

Kinderfemiliezitting 2021 geit digitaal

Op de zaoterdaag van de kinderFemilieZitting 30 jannewarie 2021 kómme weej met ’n digitaal alternatief. Dan kint geej óndanks de Corona maotregele tóch genete van ’n Vastelaoveszitting vanoet hoes. Geej kint dit jaor zelfs deil oetmake van dees zitting.

WIE?

Maak zelf ’n filmke met ’n Renske, ’n liedje, ’n kunsje, ‘ne buut, ‘ne TikTok of wat dan ouk en deil det met ós!!

Dus aan de slaag met breurkes, zuskes, opa’s en oma’s, naefkes, nichjes, vriendjes en vriendinnekes en steur óch filmkes nao ós op!

Veur vraoge en inzendinge, mail nao: jeugkemissie@wortelepin.nl
Of benader ós via facebook: Jeuggezelschap VG ” De Wortelepin”
Insteure kin tot en met 15 jannewarie 2021.

 

Zaoterdaag 25 September 2021 / Liedjesmatinee

 

De winnaars van ’t Liedjesmatinee kómme op  Spotify te staon!

Woensdaag 11 November 2021 / Inschete Vastelaovend

Nao ’t muzikale liedjesgeweld op ‘t Liedjesmatinee steit tradisiegetrouw de officiële aaftrap van ’t nieje vastelaovesseizoen op ’t programma.

Entree Gratis

Zaoterdaag 13 November 2021 / Bliërick trap aaf

Op zaoterdaag 13 november 2021 zal in de Wortelekoel de derde editie van “Bliërick Trap Aaf” plaatsvinde.

Tiedes deze aovend zulle weej aafscheid neme van Prins Arthur en zien Adjudante Fons en Willem.

Bliërick Trap Aaf wuurt weer ’nnen geweldigen aovend!

Zaoterdaag 5 Fibberwari 2022 / Swaree

Swaree 2022 met as hoëgtepunt ’t oëtkomme van ’t nieje trio van Vastelaovesgezelschap “De Wortelepin”

Zaal aope vanaaf 19.15 oor

 

 

Zóndaag 6 Fibberwari 2022 / Zónnendaag

Daags nao ’t Swaree, op zóndaag 6 Fibberwari 2022 is ’t evenement: Zónnendaag in ’t Raodhoes.

Zaoterdaag / KinderFemilieZitting 12 Fibberwarie 2022

Zaoterdaag 12 Fibberwarie 2022 wuurt de KinderFemilieZitting gehalde veur de jeug.

Zóndaag 13 Fibberwari 2022 / Dameszitting

Op zóndaag 13 Fibberwari 2022 vindt de Dameszitting plaats.

Zóndaag 13 Fibberwari 2022 / Hiërezitting

Ós Hierezitting is al jaore ein van de meis populaire Hierezittinge van Limburg. Op zóndaag 13 Fibberwari 2022 struimp de Wortelekoel weer vol met hiere in smoking.

Maondaag 14 Fibberwari 2022/ Seniorezitting

Op Maondaag 14 fibberwari 2022 organiseert de Wortelepin in samewerking met de SOB, ’n fantastische Seniorezitting in ‘t Raodhoes.

Zóndaag 20 Fibberwari 2022/ Prinsemis, Prinse- en Jeugreceptie

Op zóndaag 20 fibberwari  2022 begint ’n Heilige Mis in de Heilige Antonius van Padua kerk, de “Prinsemis”. ’n Biezóndere mis die opgeluusterd wuurt door onder andere Hermenie St. Caecilia. Aansloetend zal in ’t Raodhoes de Prinsereceptie en de receptie van ’t Jeugduo waere gehalde.

Dinsdaag 22 Fibberwari 2022 / Groeët Gala Worteletruuj

Op dinsdaag 22 fibberwari vindt ’t Groeët Gala Worteletruuj plaats in ’T Raodhoes in Bliërick.

 

Donderdaag 24 Fibberwari 2022 / Truujendaag

Op de Truujendaag, dónderdaag 22 fibberwari, meuge de maedjes ‘de bleumkes ens flink boëte zette’. De vrouwluuj gaon op stap, zeej beginne met ’n suupke, wat kerboët of ’n bruuëdje in ein van de kroëge en trekke dan van kefeeke naor kefeeke.

Same zinge, same danse en same hosse. De mansluuj bliëve thoës of mótte blaoze in ’n joekskepel of werke achter de bar. Gezellig zó’ne Truujendaag.

Zóndaag 27 Fibberwari 2022 / Groeëten Optoch

Zóndaag 27 fibberwari zal d’r weer ’n fantastische kleurieke Groeëten Optoch door de Bliërickse straote trekke. Haopelik staon d’r ónder ’n heerlik zunke doëzende minse naeve de kant. Hónderden minse zien bezig um eur creaties in mekaar te zette, eur wages te bouwe en zich veur aan ‘t bereide um straks gezamelik daen bónte toemel te vorme. ’n Kiëkspektakel, waor Bliërick gruuëts op is!

Opstelling Groeëten Optoch

Maondaag 28 Fibberwari 2022/ Rouse in 't Raodhoes

Lekker Rouse in ’t Raodhoes op Vastelaovesmaondaag 28 fibberwari.

Dinsdaag 1 Maart 2022 / Lempkesoptoch en Worteletruuj verbörre

Op Vastelaovesdinsdaag 1 maart trek in Bliërick de inmiddels regionaal bekind staonde Lempkesoptoch. Wae vurrig jaor langs de kant haet gestaon en dae kleurriëke, verleechte stoet door de straote haet zeen trekke, zal ouk dit jaor ’t spektakel neet wille misse.

Ten teike det de Bliërickse vastelaovend haos is aafgeloupe wuurt traditioneel op deze vastelaovesdinsdaag 25 fibberwarie Worteletruuj verbört.