Ós Evenemente

Heejonder ein euverzich van alle evenemente die de Wortelepin organiseert in ’t kommende Vastelaovesseizoen.

Dinsdaag 18 Fibberwari / Groeët Gala Worteletruuj

Op dinsdaag 18 fibberwari vindt ’t Groeët Gala Worteletruuj plaats in ’T Raodhoes in Bliërick.

Ben Verdellen óntvangk de Worteletruuj De hoeëge Bliërickse Vastelaovesónderscheiding, “de Worteletruuj” wuurt in 2020 toegekind aan d’n hier Ben Verdellen. Det haet de jury van “de Worteletruuj” beslaote.

“De Worteletruuj” wuurt idder jaor toegekind aan persoeëne, vereiniginge of instellinge die zich verdeenstelik hebbe gemak op lokaal/regionaal gebied. De oetreiking is óntstaon op initiatief van ’t veurmalig Fonds Sociale Aktiviteite en wuurt hede ten dage veurtgezatte door Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’.

 D’n hier Ben Verdellen haet zien leefde veur meziek in gans Limburg, en in ‘t biezónder Bliërick,  op biezóndere wies

weite te deile en euver te bringe. Heejdoor wis hae via de Flyers, de Wortelegaejers, daonao de Vrijbuiters, zien Vastelaovesliedjes en via ’n glansrieke solo carriére de herte van alle minse te rake . Daonaeve haet d’n hier Ben Verdellen zich altied sociaal maatschappelik sterk gemak veur diverse initiatieven, zoeëas de ierste edities van ós Gala Worteletruuj, de Boetezitting in Venlo, zien betrokkenheid beej de jeug en ’t benefiet werk veur de slachoffers van ‘t hoeëg water in 1993.

D’n hier Ben Verdellen haet met zien talent en initiatieve ‘nen ónoetwisbaren indrök gemak en vuuel inpact gehad in ós regio en Bliërick in ‘t biezónder.

Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ is dan ouk verierd, ‘t laureaat in 2020 aan d’n hier Ben Verdellen toe te meuge kinne.

De ónderscheiding wuurt oetgereik tiedes ‘t 46e Groeët Gala Worteletruuj. De opbrings van ’t Gala geit nao ’n good doel, det in euverleg met de laureaat wuurt bepaold en op ‘t Gala bekind zal waere gemak.

Donderdaag 20 Fibberwari / Truujendaag

Op de Truujendaag, dónderdaag 20 fibberwari, meuge de maedjes ‘de bleumkes ens flink boëte zette’. De vrouwluuj gaon op stap, zeej beginne met ’n suupke, wat kerboët of ’n bruuëdje in ein van de kroëge en trekke dan van kefeeke naor kefeeke.

Same zinge, same danse en same hosse. De mansluuj bliëve thoës of mótte blaoze in ’n joekskepel of werke achter de bar. Gezellig zó’ne Truujendaag.

Zóndaag 23 Fibberwari / Groeëten Optoch

Zóndaag 23 fibberwari zal d’r weer ’n fantastische kleurieke Groeëten Optoch door de Bliërickse straote trekke. Haopelik staon d’r ónder ’n heerlik zunke doëzende minse naeve de kant. Hónderden minse zien bezig um eur creaties in mekaar te zette, eur wages te bouwe en zich veur aan ‘t bereide um straks gezamelik daen bónte toemel te vorme. ’n Kiëkspektakel, waor Bliërick gruuëts op is!

Opstelling Groeëten Optoch

Maondaag 24 Fibberwari / Rouse in 't Raodhoes

Lekker Rouse in ’t Raodhoes op Vastelaovesmaondaag 24 fibberwari.

Dinsdaag 25 Fibberwari / Lempkesoptoch en Worteletruuj verbörre

Op Vastelaovesdinsdaag 25 fibberwari trek in Bliërick de inmiddels regionaal bekind staonde Lempkesoptoch. Wae vurrig jaor langs de kant haet gestaon en dae kleurriëke, verleechte stoet door de straote haet zeen trekke, zal ouk dit jaor ’t spektakel neet wille misse.

Ten teike det de Bliërickse vastelaovend haos is aafgeloupe wuurt traditioneel op deze vastelaovesdinsdaag 25 fibberwarie Worteletruuj verbört.

Maondaag 11 November / Inschete Vastelaovend

Nao ’t muzikale liedjesgeweld op ‘t Liedjesmatinee steit tradisiegetrouw de officiële aaftrap van ’t nieje vastelaovesseizoen op ’t programma.

Same met de zustervereiniginge De Worteleschrabbers en d’n Duikelaer zal met 11 kanonscheut ingeschaote waere. Heejnao volg  ’n fiëstelik programma .

Entree Gratis

Zóndaag 27 September / Liedjesmatinee

Weej vraoge idderein dae ’t leuk vindt um mei te doon aan ‘t Liedjesmatinee um zich in te schrieve.

In ’t Liedjesreglement vindt geej informatie euver de inschrieving. Heej vindt geej ’t Liedjesreglement (klik heej)

Belangrieke data veur deilname 2020:

  • Sloetingsdatum inschrieving: Volgt nog!
  • Inlevere gevraogde bestande via internet (Wetransfer), e-mail of CD: Volgt nog!
  • Rippetitie veurselektie: Volgt nog!
  • Veurselektie: maondaag Volgt nog!
  • Liedjesmatinee: zóndaag Volgt nog!

Óg tekste en meziek kint geej insteure

Joyce Smeets

Nieuwborgstraot 33b
5921 XM Bliërick

T: 077-3524487
E-mail: liedjes@wortelepin.nl

De winnaars van ’t Liedjesmatinee kómme op CD, USB en Spotify te staon!

Zaoterdaag 14 November / Bliërick trap aaf

Op zaoterdaag 14 november 2020 zal in de Wortelekoel de derde editie van “Bliërick Trap Aaf” plaatsvinde.

Tiedes deze aovend zulle weej aafscheid neme van Prins Roy I en zien Adjudante Dennis en Ronald.

Bliërick Trap Aaf wuurt weer ’nnen geweldigen aovend!

Zaoterdaag 1 Fibberwari / Swaree

 Swaree 2020 met as hoëgtepunt ’t oëtkomme van ’t nieje trio van Vastelaovesgezelschap “De Wortelepin”

Zaal aope vanaaf 19.15 oor

 

 

Zóndaag 2 Fibberwari / Zónnendaag

Daags nao ’t Swaree, op zóndaag 2 fibberwari is ’t evenement: Zónnendaag in ’t Raodhoes.

Zaoterdaag 8 Fibberwari / KinderFemilieZitting

Zaoterdaag 8 fibberwari wuurt de KinderFemilieZitting gehalde veur de jeug.

Zóndaag 9 Fibberwari / Hiërezitting

Ós Hierezitting is al jaore ein van de meis populaire Hierezittinge van Limburg. Op zóndaag 9 fibberwari struimp de Wortelekoel weer vol met hiere in smoking.

Zóndaag 9 Fibberwari / Dameszitting

Op zóndaag 9 fibberwari vindt de Dameszitting plaats.

Maondaag 10 Fibberwari / Seniorezitting

Op Maondaag 10 fibberwari  organiseert de Wortelepin in samewerking met de SOB, ’n fantastische Seniorezitting in ‘t Raodhoes.

Zóndaag 16 Fibberwari / Prinsemis, Prinse- en Jeugreceptie

Op zóndaag 16 fibberwari begint ’n Heilige Mis in de Heilige Antonius van Padua kerk, de “Prinsemis”. ’n Biezóndere mis die opgeluusterd wuurt door onder andere Hermenie St. Caecilia. Aansloetend zal in ’t Raodhoes de Prinsereceptie en de receptie van ’t Jeugduo waere gehalde.