Ós Evenemente

Heejonder ein euverzich van alle evenemente die de Wortelepin organiseert in ’t kommende Vastelaovesseizoen.

Zaoterdaag 26 September / Liedjesmatinee

Wortelepin en Omroep Venlo slaon de hand inein!

Zaoterdaagaovend 26 september zendt Umroop Venlo ’t door Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ georganiseerde Liedjesmatinee live oet op tillevisie. Vanoet de studio aan ’t Nedinscoplein zulle 11 nieje liedjes geprissenteerd waere en oetintelik bepaole de vakjury en de kiekers thoes, door middel van sms, welke 4 liedjes opgenaome gaon waere in de studio van Marlstone Music.

Weej zulle óg de kómmende tied op de huuegte halde euver de óntwikkelinge met betrekking tot ’t Liedjesmatinee. De samewerking meug uniek geneump waere en resulteert in ‘n magnifieke buun veur de nieje liedjes.

De winnaars van ’t Liedjesmatinee kómme op  Spotify te staon!

Woensdaag 11 November / Inschete Vastelaovend

Nao ’t muzikale liedjesgeweld op ‘t Liedjesmatinee steit tradisiegetrouw de officiële aaftrap van ’t nieje vastelaovesseizoen op ’t programma.

Same met de zustervereiniginge De Worteleschrabbers en d’n Duikelaer zal met 11 kanonscheut ingeschaote waere. Heejnao volg  ’n fiëstelik programma .

Entree Gratis

Zaoterdaag 14 November / Bliërick trap aaf

Op zaoterdaag 14 november 2020 zal in de Wortelekoel de derde editie van “Bliërick Trap Aaf” plaatsvinde.

Tiedes deze aovend zulle weej aafscheid neme van Prins Arthur en zien Adjudante Fons en Willem.

Bliërick Trap Aaf wuurt weer ’nnen geweldigen aovend!

Zaoterdaag 23 Jannewari / Swaree

 Swaree 2021 met as hoëgtepunt ’t oëtkomme van ’t nieje trio van Vastelaovesgezelschap “De Wortelepin”

Zaal aope vanaaf 19.15 oor

 

 

Zóndaag 24 Jannewari / Zónnendaag

Daags nao ’t Swaree, op zóndaag 24 jannewari is ’t evenement: Zónnendaag in ’t Raodhoes.

Zaoterdaag 30 Jannewari / KinderFemilieZitting

Zaoterdaag 30 jannewari wuurt de KinderFemilieZitting gehalde veur de jeug.

Zóndaag 31 Jannewari / Dameszitting

Op zóndaag 31 Jannewari vindt de Dameszitting plaats.

Zóndaag 31 Jannewari / Hiërezitting

Ós Hierezitting is al jaore ein van de meis populaire Hierezittinge van Limburg. Op zóndaag 31 Jannewari struimp de Wortelekoel weer vol met hiere in smoking.

Maondaag 1 Fibberwari / Seniorezitting

Op Maondaag 1 fibberwari  organiseert de Wortelepin in samewerking met de SOB, ’n fantastische Seniorezitting in ‘t Raodhoes.

Zóndaag 7 Fibberwari / Prinsemis, Prinse- en Jeugreceptie

Op zóndaag 7 fibberwari begint ’n Heilige Mis in de Heilige Antonius van Padua kerk, de “Prinsemis”. ’n Biezóndere mis die opgeluusterd wuurt door onder andere Hermenie St. Caecilia. Aansloetend zal in ’t Raodhoes de Prinsereceptie en de receptie van ’t Jeugduo waere gehalde.

Dinsdaag 9 Fibberwari / Groeët Gala Worteletruuj

Op dinsdaag 9 fibberwari vindt ’t Groeët Gala Worteletruuj plaats in ’T Raodhoes in Bliërick.

Ben Verdellen óntvangk de Worteletruuj De hoeëge Bliërickse Vastelaovesónderscheiding, “de Worteletruuj” wuurt in 2020 toegekind aan d’n hier Ben Verdellen. Det haet de jury van “de Worteletruuj” beslaote.

“De Worteletruuj” wuurt idder jaor toegekind aan persoeëne, vereiniginge of instellinge die zich verdeenstelik hebbe gemak op lokaal/regionaal gebied. De oetreiking is óntstaon op initiatief van ’t veurmalig Fonds Sociale Aktiviteite en wuurt hede ten dage veurtgezatte door Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’.

 D’n hier Ben Verdellen haet zien leefde veur meziek in gans Limburg, en in ‘t biezónder Bliërick,  op biezóndere wies

weite te deile en euver te bringe. Heejdoor wis hae via de Flyers, de Wortelegaejers, daonao de Vrijbuiters, zien Vastelaovesliedjes en via ’n glansrieke solo carriére de herte van alle minse te rake . Daonaeve haet d’n hier Ben Verdellen zich altied sociaal maatschappelik sterk gemak veur diverse initiatieven, zoeëas de ierste edities van ós Gala Worteletruuj, de Boetezitting in Venlo, zien betrokkenheid beej de jeug en ’t benefiet werk veur de slachoffers van ‘t hoeëg water in 1993.

D’n hier Ben Verdellen haet met zien talent en initiatieve ‘nen ónoetwisbaren indrök gemak en vuuel inpact gehad in ós regio en Bliërick in ‘t biezónder.

Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ is dan ouk verierd, ‘t laureaat in 2020 aan d’n hier Ben Verdellen toe te meuge kinne.

De ónderscheiding wuurt oetgereik tiedes ‘t 46e Groeët Gala Worteletruuj. De opbrings van ’t Gala geit nao ’n good doel, det in euverleg met de laureaat wuurt bepaold en op ‘t Gala bekind zal waere gemak.

Donderdaag 11 Fibberwari / Truujendaag

Op de Truujendaag, dónderdaag 11 fibberwari, meuge de maedjes ‘de bleumkes ens flink boëte zette’. De vrouwluuj gaon op stap, zeej beginne met ’n suupke, wat kerboët of ’n bruuëdje in ein van de kroëge en trekke dan van kefeeke naor kefeeke.

Same zinge, same danse en same hosse. De mansluuj bliëve thoës of mótte blaoze in ’n joekskepel of werke achter de bar. Gezellig zó’ne Truujendaag.

Zóndaag 14 Fibberwari / Groeëten Optoch

Zóndaag 14 fibberwari zal d’r weer ’n fantastische kleurieke Groeëten Optoch door de Bliërickse straote trekke. Haopelik staon d’r ónder ’n heerlik zunke doëzende minse naeve de kant. Hónderden minse zien bezig um eur creaties in mekaar te zette, eur wages te bouwe en zich veur aan ‘t bereide um straks gezamelik daen bónte toemel te vorme. ’n Kiëkspektakel, waor Bliërick gruuëts op is!

Opstelling Groeëten Optoch

Maondaag 15 Fibberwari / Rouse in 't Raodhoes

Lekker Rouse in ’t Raodhoes op Vastelaovesmaondaag 15 fibberwari.

Dinsdaag 16 Fibberwari / Lempkesoptoch en Worteletruuj verbörre

Op Vastelaovesdinsdaag 16 fibberwari trek in Bliërick de inmiddels regionaal bekind staonde Lempkesoptoch. Wae vurrig jaor langs de kant haet gestaon en dae kleurriëke, verleechte stoet door de straote haet zeen trekke, zal ouk dit jaor ’t spektakel neet wille misse.

Ten teike det de Bliërickse vastelaovend haos is aafgeloupe wuurt traditioneel op deze vastelaovesdinsdaag 25 fibberwarie Worteletruuj verbört.