Weej vernaome ’t haer gaon van d'n hiër

                  Piet de Jong

Piet is Ald Adjudant en hae waas jaorelang lid van de Raod van Elf.

Weej kinne um as ‘nnen aardige vrintelike mins dae op d’n tiëd ouk wal in waas veur ’n geintje.

Dankbaar zien weej veur de beejdrage die Piet aan de Bliërickse Vastelaovend haet gegaeve.

 
Weej winse zien femilie vuuël sterkte beej ’t verwerke van ’t verdreet.

 

Bestuur en leje

Vastelaovesgezelschap ‘De Wortelepin’

Bedreuf hebbe weej kinnisgenaome van ’t haergaon van ós lid, d’n hiër

Mart “Bubi” Jessen

Meister in de Orde van ’t Bliëricks Hert

dae in de gezaegende laeftiëd van 92 jaor is euverleje.

Mart Jessen 

Mart haet jaorelangk zien beejdrage geleverd aan Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’. As lid en veurzitter van de Technische Kemissie waas Mart ein van de driëvende krachte achter de Vastelaovend in Bliërick.

Zelfs op hoëge laeftiëd toënde Mart nog altiëd zien betrokkeheid beej ós vereiniging en waas hae geregeld nog aanwezig beej ós activiteite.
Weej zulle Mart bliëve herinnere as ‘nne sympathieke man en zien um dankbaar veur alles wat hae veur ós vereiniging haet beteikent.

Zien femilie winse weej vuuël sterkte beej ’t verwerke van ’t verdreet.

Bestuur en leje
Vastelaovesgezelschap ‘De Wortelepin’

Met pien in ós hert hebbe weej kinnisgenaome van ’t dreuvige berich det ós lid, d’n hiër

                                              Sjaak Pigmans

in gezaegende laeftiëd van 87 jaor is euverleje.
Sjaak haet jaorelangk zien beejdrage geleverd aan Vastelaovesgezelschap ‘de Wortelepin’ en de

Vastelaovend in Bliërick. As lid van de Technische Kemissie waas hae ‘nne hardwerkende en hertelikke mins.

Ziene groëte wins oëts Prins te zien, is gelökkig in zien letste laevesjaor in de Beerendonck asnog in vervölling gegaon.
Weej zulle deze altiëd opgewekte man met ’n groët Vastelaoveshert gaon misse.

Zien femilie winse weej vuuël sterkte beej ’t verwerke van ’t verdreet.

Bestuur en leje
Vastelaovesgezelschap ‘De Wortelepin’