Waages
1 69 VVK De Fiemelaers Weej donut in kleur
2 60 Vrindegroep “Tiëd-Zat” Bliërick kleurt, zoelang ut nog deurt ….
3 46 VG ‘t Kump waal Bliërick kleurt! Ôs elfkes-riék fleurt!

Groëte groepe
1 37 Femilie Leenen Bliërick kleurt femilie Leenen
2 53 Hokkieklup Bliërick As Bliërick kleurt …… klopt ôs Vastelaoveshert
3 47 Vrindeklup “De neetnekke” Vol veur speeje weej kleur!

Midde groepe
1 43 VK Zoëwiezoë Genne zwart-witte stof …. Weej kleure de iërste Bliërickse boérebroélof!
2 36 Vrindeklup “Altiëd de letste” Wie langer ‘t dreije aan dae kubus deurt, wie moeijer Bliërick kleurt
3 29 B.V. “Onderlinge Hulp” Weej Bataviere môtte ‘t kleure nog liere

Kleine groepe
1 52 Vastelaovesoptochgezelschap Utopia Holland meurt, Bliërick kleurt!
2 31 Waazelvotte Bliërick kleurt met de Waazelvotte
3 21 K(l)ópke Moekefoek Gans gold waas te deur, daorum gaon weej veur de helluf in kleur
4 28 Span …. ôs 3 Gaef ut door! Optoch Bliërick = EIN kleurriek lint
5 61 VG Efkes Same Van Buxusrubs noar processierubs noar Vastelaovesrubs

Joekskapel
1 38 Joekskèpel “D’n Heiten Haspel” Weej hebbe huul wat köp tösse twieë oeëre gezatte
2 11 Joekskèpel “Och nae toch!” Bliërick kleurt, al 11 jaor met ôs getraöt
3 59 Joekskèpel “Schots en Scheif” Met meziëk en bonte pakke, zien weej aan de beurt en kiek wie dezen optoch, Bliërick kleurt.

Groëte muziekgezelschap
1 75 Drumfanfare Blerickse Herten Bliërick kleurt door ozze meziek, dae klink daor de straote van ôs Wortelepinne riëk

Boëte meidedinging
1 80 WBV de losse flodders Joeks en jen met ‘t circus oët ‘t Ven

Faatse
1 45 De Blierickse maedjes Weej bringe de kleur

3Kes
1 34 Peters, Peeters en Tissen Nach 75 Jahre bringen wir das …… zurück

Vastelaovesgeis
1 69 VVK De Fiemelaers Weej donut in kleur …