Na 45 jaar dragen de leden van Stamtaofel de Waerbörstels in Blerick het kanon over aan de Blerickse Vastelaovesgezelschap De Wortelepin.

De overhandiging van dit authentieke ouderwetse vuurwapen heeft plaats gevonden  op de 11e van de 11e om elf minuten over zes ‘s-avonds in het Raodhoes te Blerick.

Het kanon is door Stamtaofel De waerbörstels in het leven geroepen toen Stamtaofel De Waerbörstels, op donderdag de 11e van de 11e in 1976, zeven jaar, vier maanden, drie weken en twee dagen bestond.

Ter gelegenheid van dit jubileum werd een kanon gemaakt dat een originele nabootsing is van een Houwitser uit 1819. Napoleon maakte er in die tijd in de omgeving van Blerick menigmaal gebruik van.

Het belangrijkste van het kanon was de loop, ook wel affuit genoemd. De loop van ruim 200 kg zwaar en 1,20 meter lang is gemaakt van een massief stuk staal. Dit knap staaltje van draaiwerk is toen der tijd gedaan door machinefabriek Ubroek B.V. De toenmalige directeur dhr. Hermans zei er het volgende over: “ Natuurlijk zijn wij geen wapenfabriek maar het was voor ons een grote uitdaging om een zo natuurgetrouw werkstuk te maken”.

Zo gaf Stamtaofel De Waerbörstels traditiegetrouw 44 jaar lang op de 11e van de 11e, met 11 saluutschoten, het startsein voor de Blerickse Vastelaovend. In de toekomst wordt deze traditie voortgezet door Vastelaovesgezelschap De Wortelepin, in samenwerking met optochtvereniging Utopia.

Kenón euverdrach van Stamtaofel “De Waerbörstels” aan Vastelaovesgezelschap “De Wortelepin”

Nao 45 jaor drage de leje van Stamtaofel de Waerbörstels oet Bliërick eur Kenón euver aan ’t Bliëricks Vastelaovesgezelschap De Wortelepin.

De euverhandiging van dit authentieke alderwetse veurwape haet plaatsgevónde op d’n 11e van d’n 11e um 11 minute euver zes ’s aoves in ’t Raodhoes in Bliërick.

’t Kenón is door Stamtaofel de Waerbörstels in ’t laeve gerope toen Stamtaofel De Waerbörstels in 1976 op d’n 11e van d’n 11e zeve jaor, veer maond, dreej waeke en twieë daag bestónd.

Ter gelaegenheid van dit jubileum woort ’n kenón gemak det ’n exacte kopie is van ‘ne Houwitser oet 1819.

Napoleon makde d’r in dae tied in de umgaeving van Bliërick dökzat gebroek van

’t Belangriekste ónderdeil van ’t kenón waas de luip.

De luip wuueg ruum 200 kilo is 1,20 maeter lank en gemak van ’n massief stök staol.

Dit knap staaltje dreiwerk is toen d’r tied gedaon door machinefabriek Ubroek B.V.

D’n toenmalige directeur d’n Hier Hermans zag d’r ’t volgende euver, “netuurlik zien weej gen waope fabriek maar ’t waas veur ós ’n groeëte oetdaging um ’n zoeë netuurgetrouw werkstök te meuge make.

En vanaaf toen goof Stamtaofel De Waerbörstels traditiegetrouw 44 jaor lank op d’n 11e van d’n 11e, met 11 saluutscheut, ’t startsein veur d’n Bliërickse Vastelaovend.

In de toekóms wuurt dees traditie door Vastelaovesgezelschap De Wortelepin in samewerking met optochvereiniging Utopia veurtgezatte