OETSLAAG GROËTE BLIËRICKSE OPTOCH

Waages 1 69 VVK De Fiemelaers Weej donut in kleur 2 60 Vrindegroep “Tiëd-Zat” Bliërick kleurt, zoelang ut nog deurt …. 3 46 VG ’t Kump waal Bliërick kleurt! Ôs elfkes-riék fleurt! Groëte groepe 1 37 Femilie Leenen Bliërick kleurt femilie Leenen 2 53...